Kresťanská liga

"Čaká nás veľmi dobrý rok, keď budeme každý deň robiť dobré skutky."


O nás


Kresťanská liga pre pomoc mentálne postihnutým na Slovensku je občianske združenie ľudí, ktorí v duchu humanizmu a lásky k blížnemu pomáhajú ľuďom s mentálnym postihnutím pri plnohodnotnom prežívaní života a ich začlenení do spoločnosti. Združuje odborníkov v sociálnych službách, občanov s mentálnym postihnutím a ich rodičov, ako aj ostatných občanov ochotných aktívne sa podieľať na tejto práci. Občianske združenie bolo zaregistrované Ministerstvom vnútra SR dňa 2.7.1990.

V súčasnosti je prevádzkovateľom Humanitného centra v Mestskej časti Bratislava - Rusovce, sídliaceho na Kovácsovej ul. č. 85, v ktorom našlo svoj domov 7 prijímateľov sociálnej služby v Zariadení podporovaného bývania Gerulata a v komunitných priestoroch sa pravidelne stretávajú aj spoluobčania v dôchodkovom veku v Klube dôchodcov a rodičia s malými deťmi v herni Rodinného centra Kukulienka.

Kontakt


Mgr. Ingrid Iványová
štatutárny zástupca organizácie a vedúca zariadenia podporovaného bývania

email: krestanskaliga90@gmail.com
mobil: +421 911 947 335
tel.: 02/ 62 859 545
Právna forma: občianske združenie
IČO: 00682004
DIČ: 2020796525

Bankové spojenie: VÚB
IBAN: SK02 0200 0000 0001 1103 9012
BIC: SUBASKBX

Kovácsova 85, Bratislava, 851 10 | Všetky práva vyhradené 2022